Prosjekter

 

Helsestasjon


I 2021 åpnet vi helt ny helsestasjon i det nye tilbygget til skolen i Jammu. Det er ingen gode helsestasjoner i området, og det er lang til doktor og gode medisiner. 

Samfunnseffekt | Alle elever på skolen med sine familier får tilgang til helsestasjonen. I tillegg ønsker vi å gjøre dette til en tilgjengelig stasjon for området rundt. Helsestasjonen vil ha en stor påvirkning på lokalsamfunnet rundt skolen. Vi kommer til å tilby billige legesjekker og medisiner, og jobber for å kunne gjøre dette gratis for mange.

Mål gratis sjekk 
Mål billige medisiner

1 doktor
1 sykepleier
1 hjelper

Fotball og cricket


Vi har i dag tre idrettslag i Jammu. noe som gir barna i slummen en unik mulighet til å få delta i organisert idrett. 

Samfunnseffekt | En viktig grunn til at vi startet med idrettslag var at staten vi jobber i ønsket å samarbeide med oss om idrett for barn og unge i slummen. Slik hjelper vi ungdommene å holde seg borte fra kriminalitet. Idretten er svært forebyggende for kriminalitet, og skaper noe som barn og unge kan leve for.

Cricketlag 14-16 år
Fotballag 14-16 år
Fotballag 18-25 år

Idrettslag Idrettslag

Syskole


I 2005 startet vi syskole for kvinner, for å hjelpe dem ut i arbeidslivet. 

Største klasse siden den gang har vært på 30 kvinner, og opp gjennom årene har over 200 kvinner gått gjennom programmet. Mange kvinner har som frukt av dette begynt å jobbe for seg selv. 

Vannprosjektet

I 2013 borret vi etter vann på tomten vår, og 150 meter lenger ned fant vi godt vann. 

Dette forsørger hele skolen vår og barnehjemmet med vann. Vi har eget renseanlegg på skolen, slik at elevene får rent drikkevann, noe som fjernt fra normaltilstand i en slum. Vi deler også ut vann til folk i slummen rundt ved behov.

Powered by Cornerstone