Nyheter/En mor og hennes historie

En mor og hennes historie

16.11.2021
En mor til to av slumskolebarna, hadde det svært vanskelig. Hennes mann fikk en sykdom så han ble sengeliggende og ikke kunne jobbe. Dermed mistet familien levegrunnlaget sitt.

Dette er en familie som bor i slummen, og til daglig slåss for å mette sine mager. Familien var i en svært fortvilet situasjon, og døtrene dere på 6 og 8 år hadde omtrent ikke mat.

Når skolen åpnet igjen fikk de mat av skolen. Lærerne forstod at familien ikke hadde penger til mat. Ledelsen bestemte seg for å hjelpe til, så de ansatte denne kvinnen som hjelp på barnehjemmet «Sweet Home», for å gjøre små ærend, vaske klærne til barna osv. Dermed kunne de gi henne noen slanter som var nok til å brødfø den lille familien.

Dette er en blant mange historier, der skolen og lærerne har hjulpet barn og foreldre i slummen.

Powered by Cornerstone