Nyheter/Historien til to søstre

Historien til to søstre

10.09.2019
Faren er alkoholiker og drikker opp de få pengene familien har. Nå har jentene funnet vår skole og får utdanningen de ikke ellers kunne ta.

For ikke lenge siden hadde skolen i Jammu noen spesielle dager, der en del mennesker besøkte slumskolen. Blant disse menneskene kom det også to små jenter, søstre i 6-7 års alderen. De kom fra en svært fattig familie, og hadde ikke mulighet til å gå på skole. Rektoren på slumskolen vår, Sofia, snakket med disse små jentene om de hadde lyst til å begynne på vår skole. De hadde svært lyst til å begynne på skolen vår.

Etterpå snakket Sofia med mor til barna og spurte om hun ønsket at de skulle gå på vår skole. Mor til jentene ble svært glad. Hun var svært fattig og hadde ikke råd til å sende jentene sine på skolen. Mannen hennes var alkoholiker, så hvis han tjente litt penger drakk han opp alt sammen.

Den første dagen disse to jentene var på besøk på slumskolen, fikk de også en svært god opplevelse. De besøkte barnehjemmet, og jentene som bor på barnehjemmet, som selv har kommet fra vanskelige forhold ønsket å gjøre noe godt for disse små jentene. De badet dem, vasket håret deres, og gav dem rene klær. De gav sine egne klær til disse jentene, og viste dem stor kjærlighet. En vakker historie om hvordan disse barnehjemsjentene som selv har opplevd mange vonde ting, kunne vise stor kjærlighet og gi litt av det lille de eide, til to små jenter som ikke hadde det så godt.  Slumskolen i Jammu har blitt to små jenter rikere etter dette. Begge disse søstrene går nå på slumskolen vår.

Historien til to søstre

 

 

Historien til to søstre
Powered by Cornerstone